Ngjarjet e ditës

16 persona paraqiten si viktima të UÇK-së kundër krerëve në Speciale, refuzohen që të gjithë

Zyra për Pjesëmarrjen e Viktimave ka përpiluar raportin e katërt të aplikacioneve të personave që janë paraqitur si viktima të UÇK-së në rastin kundër ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Kjo zyrë bën të ditur se në raportin e katërt ka përfshirë gjithësej 16 aplikacione të personave që pretendojnë të jenë viktima të UÇK-së, direkte apo indirekte, shkruan lajmi.net.

Aplikacionet në fjalë pritet të shqyrtohen nga gjyqtari i procedurës paraprake dhe më pas të merret një vendim për të njëjtat.

Lajmi.net ua sjell më poshtë profilet e personave që pretendojnë se janë viktima të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Parashtruesi 23/06 pretendon se është viktimë indirekte e rrëmbimit dhe zhdukjes me forcë të dy anëtarëve të familjes së ngushtë nga shtëpia e tyre në territorin e Kosovës nga Ushtria Çlirimtare e Kosovës (‘UÇK’), brenda periudhës përkatëse. Kërkuesi deklaron se ata u dërguan në një vend të panjohur. Fati i tyre mbetet i panjohur edhe sot e kësaj dite.

Parashtruesit 29/06 dhe 43/06 pretendojnë se janë viktima indirekte të vrasjes së tre anëtarëve të familjes nga UÇK-ja në territorin e Kosovës brenda periudhës së mbuluar nga Aktakuza e Korrigjuar e Konfirmuar.

Aplikantët 30/06 dhe 31/06 janë anëtarë të së njëjtës familje. Ata pretendojnë se janë viktima indirekte të zhdukjes me forcë të një anëtari të familjes së ngushtë nga UÇK-ja në territorin e Kosovës brenda periudhës përkatëse. Kërkuesit deklarojnë se anëtari i ngushtë i familjes është parë për herë të fundit në shtëpinë e tyre familjare nga një anëtar tjetër i familjes. Ata nuk kanë asnjë informacion shtesë. Fati i familjarit të ngushtë mbetet i panjohur edhe sot e kësaj dite.

Parashtruesi 32/06 pretendon se është viktimë indirekte e rrëmbimit dhe zhdukjes me forcë të një anëtari të familjes së ngushtë nga UÇK-ja në territorin e Kosovës brenda periudhës përkatëse. Kërkuesi dyshon se anëtari i ngushtë i familjes është dërguar në një nga ambientet e paraburgimit në zonë, por nuk ka informacione të mëtejshme se në cilin vend të paraburgimit.Fati i familjarit të ngushtë mbetet i panjohur edhe sot e kësaj dite.

Parashtruesi 42/06 pretendon se është viktimë indirekte e rrëmbimit, zhdukjes me forcë dhe vrasjes së dy anëtarëve të familjes së ngushtë nga UÇK-ja, brenda periudhës përkatëse në territorin e Kosovës. Kërkuesi deklaron se anëtarët e familjes së ngushtë u dërguan nga shtëpia e tyre në një kamp paraburgimi që është nuk përfshihet në aktakuzën e vërtetuar të korrigjuar.Kërkuesi më tej deklaron se ata të dy u vranë dhe se eshtrat e tyre u gjetën përfundimisht.

Parashtruesi 48/06 pretendon se është viktimë indirekte. Ai pretendon për zhdukjen e një anëtari të ngushtë të familjes në territorin e Kosovës në periudhën përkatëse. Aplikanti nuk e di se ku është çuar familjari dhe nga kush. Fati i familjarit të ngushtë mbetet i panjohur edhe sot e kësaj dite. Parashtruesi 49/06 pretendon se është viktimë indirekte e rrëmbimit dhe vrasjes së një anëtari të familjes së ngushtë nga UÇK-ja në territorin e Kosovës. Eshtrat e familjarit janë gjetur në territorin e Kosovës, por aplikanti nuk e di se ku është dërguar familjari dhe si ka qenë familjari i vrarë. Përveç kësaj, ngjarjet e përshkruara bien jashtë fushëveprimit kohor të Aktakuzës së Konfirmuar të Korrigjuar.

Aplikantët 50/06 dhe 51/06 janë anëtarë të së njëjtës familje. Ata pretendojnë se janë viktima indirekte të zhdukjes me forcë të dy anëtarëve të familjes së ngushtë nga UÇK-ja në territorin e Kosovës brenda periudhës përkatëse. Aplikantët nuk e dinë se ku janë dërguar familjarët e tyre dhe nga kush. Fati i familjarëve të afërt mbetet i panjohur edhe sot e kësaj dite.

Parashtruesi 52/06 pretendon se është viktimë indirekte e vrasjes së një anëtari të familjes së ngushtë nga UÇK-ja në territorin e Kosovës. Ngjarjet e përshkruara bien jashtë fushëveprimit kohor të Aktakuzës së Konfirmuar të Korrigjuar.

Aplikantët 60/06,  61/06 dhe 62/06 janë anëtarë të së njëjtës familje. Ata pretendojnë se janë viktima indirekte të zhdukjes me forcë të një anëtari të familjes së ngushtë nga UÇK-ja në territorin e Kosovës brenda periudhës përkatëse. Aplikantët nuk e dinë se ku është çuar familjari dhe nga kush. Fati i familjarit të ngushtë mbetet i panjohur edhe sot e kësaj dite.

Parashtruesi 69/06 pretendon se është viktimë indirekte e vrasjes së një anëtari të ngushtë të familjes. Kërkuesi deklaron se vrasja ka ndodhur në shtëpinë e familjes në Kosovë brenda periudhës përkatëse dhe është kryer nga pjesëtarë të UÇK-së.

Të gjithë aplikantët pritet të refuzohen shkaku se nuk kanë paraqitur prova të mjaftueshme:

Zyra për Pjesëmarrjen e Viktimave ka rekomanduar që të gjithëve të paraqiturve t’u refuzohet aplikimi si viktima të UÇK-së, shkruan tutje lajmi.net.

Kjo për shkakun se sipas kësaj zyreje, ata nuk kanë paraqitur apo demonstruar mjaftueshëm se ngjarjet e pretenduara bien brenda parametrave të kërkuara materiale, gjeografike dhe kohore të aktakuzave të konfirmuara.

“VPO vlerëson se aplikantët nuk kanë demonstruar mjaftueshëm, prima facie, se ngjarjet e përshkruara në kërkesat e tyre bien brenda parametrave materiale, gjeografike dhe kohore të akuzave të konfirmuara, siç përshkruhet në Aktakuzën e Konfirmuar të Korrigjuar. Rrjedhimisht, VPO i rekomandon gjyqtarit të procedurës paraprake që të refuzojë të gjitha kërkesat për pjesëmarrje si viktima në procedurat e paraqitura me këtë Raport të Katërt”, thuhet në kërkesën që Zyra për Pjesëmarrjen e Viktimave i ka bërë.

Related Articles

Back to top button