Prishtina LIVE

‘Mallkohet nga engjujt’, hoxha thotë se është mëkat i madh për gruan që të refuzojë burrin në..

Një hoxhë nga Australia ka ngj
allë reagime të mëdha pas deklaratave që janë konsideruar sh okuese.

Hoxha Nassim Abdi, gjatë një ligjerate ka thënë se gruaja “maIIkohet” nga engjujt nëse nuk kryen marrëdh ënie me burrin.

“Nëse burri i kërkon gruas marrëdh ënie dhe ajo nuk ka arsye legjίtime për t’i thënë jo, atëherë ajo duhet të kryejë marrëdh ënie”, thotë hoxha.

“Ajo duhet t’i bindet burrit dhe nëse nuk e bën një gjë të tillë ajo ka bërë një m ëkat të madh”, shtoi hoxha.

Deklaratat e tij kanë ngja
llur reagime të mëdha në Australi.

Related Articles

Back to top button